Ona Dokalskaitė-Paškevičienė

Ona Dokalskaitė-Paškevičienė (1912- October 14, 2007, a.k.a. Galina Alfonsovna Dokalskaya) was a Lithuanian-American painter.

Go up

We use cookies More info